AI v marketingu – přichází revoluce?

V našem dalším článku se s radostí podělíme o to, jak AI v marketingu vlastně používat. Ač by se mohlo zdát, není to na první pohled úplně zřejmé a možností je víc než dost.

napsal Zdeněk Valut

Jak používat AI v marketingu

Při využívání AI v marketingových kampaních a procesech je důležité začít s důkladným plánem. Díky tomu marketingové týmy minimalizují náklady a dosáhnou maximální hodnoty ze svých investic do AI v co nejkratším čase.

Před implementací jakýchkoli marketingových nástrojů AI existuje několik klíčových faktorů, které byste měli zvážit:

1. Stanovte si cíle

Stejně jako u každé jiné aktivity je zásadní, aby byly pro vaši AI od samého počátku stanoveny jasné cíle a abyste měli k dispozici co nejpřesnější analýzy. Začněte tím, že identifikujete oblasti v kampaních nebo procesech, které by bylo možné zlepšit, například segmentace, nebo efektivita v přípravě copy. Poté stanovte KPI, tedy jasné a měřitelné cíle. Následně budete schopni vyhodnotit, jak úspěšná byla marketingová kampaň, nebo o kolik efektivnější jsou vaše interní procesy.

2. Množství a zdroje dat

Abyste mohli s AI marketingem začít, musíte mít obvykle k dispozici obrovské množství dat. Tato data budou trénovat AI v preferencích zákazníků, externích trendech a dalších faktorech, které ovlivní úspěch kampaní s podporou AI. Nicméně i tato zažitá představa se již mění. V dalších článcích vám ukážeme, že není nutný složitý proces data miningu, abyste byli schopni umělou inteligenci efektivně využít.

Nicméně pokud k dispozici data z vlastního CRM, předchozích kampaní nebo také z webových stránek, o to lépe. Kromě toho lze doplnit údaje druhé a třetí strany. Ty mohou zahrnovat informace o poloze, počasí a další externí faktory, které mohou přispět k rozhodnutí o nákupu.

3. Zachování kvality dat

Pokud se rozhodnete vložit do AI nástrojů vlastní data, myslete na to, že by měla splňovat základní pravidla pro jejich úspěšné zpracování. V opačném případě můžete dostat výstup, který je v lepším případě zavádějící, v tom horším naprosto mylný. Myslete na následující parametry importovaných dat:

• Aktuálnost

• Úplnost

• Konzistentnost

• Význam

• Transparentnost

• Přesnost

• Reprezentativnost

4. Standardy ochrany osobních údajů

Ani umělá inteligence se neschová před ochranou osobních údajů a GDPR. Vždy se ujistěte, že data, která používáte odpovídají standardům ochrany osobních údajů. Je to zásadní pro dodržování předpisů a také pro důvěru vašich zákazníků.

Výzvy pro marketing AI

Moderní marketing se opírá o důkladné pochopení potřeb a preferencí zákazníků a schopnost rychle a efektivně jednat na jejich základě. Právě schopnost dělat rozhodnutí v reálném čase založená na datech posunula AI do popředí. Vývoj a používání nástrojů AI v marketingu je ale stále v raných fázích. Proto existuje několik věcí, které je třeba si uvědomit při implementaci AI do vaší strategie digitálního marketingu. Které to jsou?

Školení uživatelů a kvalita dat

AI automaticky neví, jaké kroky je třeba podniknout k dosažení konkrétně vašich marketingových cílů. Vyžaduje čas a učení, stejně jako lidé, aby pochopila vaše cíle, preference zákazníků, historické trendy nebo celkový kontext a vytvořila kvalitní výstup. Pokud nebudete umělou inteligenci používat správě, skončíte s nepřesnými rozhodnutími, která neodrážejí přání spotřebitelů. Potom by vaše AI nebyla nic víc než hračka.

Soukromí

Spotřebitelé i regulační orgány někdy zasahují proti tomu, jak organizace používají jejich data. Musíte zajistit, aby při implementaci marketingové strategie, AI používala údaje o spotřebitelích eticky a v souladu se standardy, jako je třeba GDPR. Jinak totiž riskujete pokuty a poškození pověsti.

Správné nástroje

Pro týmy pracující v digitálním marketingu může být obtížné prokázat hodnotu marketingových investic do AI. KPI, jako je návratnost investic a efektivita, jsou snadno kvantifikovatelné. Naopak ukázat, jak marketing AI zlepšil zákaznickou zkušenost nebo pověst značky, to už je složitější. S ohledem na tuto skutečnost musíte zajistit, abyste měli správné měřicí nástroje, které přisuzují tyto kvalitativní zisky investicím do AI.

Marketingové prostředí se mění. Přizpůsobte se.

Se vznikem AI přichází změna a nový přístup ke každodenní práci. Zaměstnavatelé musí vyhodnotit, která pracovní místa budou nahrazena a která budou vytvořena. Jedna studie naznačuje, že téměř 6 z každých 10 současných pracovních míst marketingových specialistů a analytiků bude nahrazeno technologií AI.

Výběr AI platformy

Výběr správné platformy nebo nástroje je absolutně zásadní. Specialisté marketingu i vedoucí pracovníci by se měli zajímat o konkrétní místa, která právě vybraná platforma zaplní a vybírat tak to nejlepší řešení na základě jejích schopností. To se bude zásadně lišit v závislosti na tom, co je aktuálním cílem. Například cíle v oblasti rychlosti a produktivity budou vyžadovat jiné funkce než nástroje používané ke zlepšení celkové spokojenosti zákazníků.

Třeba dnes již oblíbený ChatGPT nabízí zcela jiné možnosti a je tak vhodný pro odlišné potřeby než copy.AI. V roli efektivního rádce je více než užitečný, stále však musíte výstupy kontrolovat a velmi často je „polidštit“ do podoby, které potřebujete. Copy.AI naopak zvládne klidně i prodejní e-mail, nebo disertační práci. Při správném nastavení. Midjourney zase navrhne logo společnosti, design vašich kanceláří, nebo obraz Batmana ve stylu, jak by ho namaloval Leonardo da Vinci. A možná potřebujete „jenom“ chatbota, který bude pomáhat zákazníkům a ukáže jim, co jim na očích vidí.

Výhody využití AI v marketingu

Existuje nesčetné množství případů použití pro začlenění AI do vašeho podnikání a každý z těchto případů použití přináší různé výhody. Například marketing AI může být přínosem v oblastech, jako snížení rizika, vyšší rychlost, větší spokojenost zákazníků, zvýšené příjmy a další. Na konkrétní příklady se podíváme v našich následujících článcích.

Rozhodujte se rychleji

Umělá inteligence je schopna provádět taktickou analýzu dat rychleji než lidé a používat strojové učení k rychlému závěru na základě vložených dat a kontextu o zákazníkovi. To dává členům našeho týmu čas soustředit se na strategické cíle a práci s vysokou přidanou hodnotou pro klienta.

Ve velmi krátké době po implementaci AI řešení v naší agentuře se projevila zvýšená efektivnost, která nás výrazně posouvá kupředu. Rádi se s vámi podělíme o to, jak jsme toho dokázali a jaké nástroje k tomu využíváme.

O tom si řekneme více zase příště.