Výkonnostní kampaně pro LabOnline

LabOnline 

Unilabs, přední poskytovatel laboratorních služeb a diagnostiky, se obrátil na naši reklamní agenturu s novým projektem – spuštěním nového webu LabOnline. Cílů bylo několik – spustit celý projekt, zacílit relevantní publikum a splnit ambiciózní cíle.

Strategie a řešení:

  • Na začátku spolupráce jsme společně s klientem definovali několik person relevantních projektu LabOnline.
  • Klíčová slova a cílení: Provedli jsme důkladnou analýzu klíčových slov a cílení tak, aby PPC reklamy oslovily relevantní publikum. Zaměřili jsme se na klíčová slova spojená s laboratorními službami, diagnostikou a zdravotními vyšetřeními.
  • Kvalitní PPC reklamy: Vytvořili jsme atraktivní a informativní PPC reklamy, které zvýrazňovaly výhody spolupráce s Unilabs a nabízely užitečné informace o jejich službách. Text reklam byl přesně cílený a lákal uživatele k akci.
  • Využití lokalizace: S využitím geografického cílení jsme zaměřili PPC reklamy na konkrétní regiony, kde byla poptávka po laboratorních službách největší. To nám umožnilo efektivněji oslovit relevantní cílovou skupinu.
  • Optimalizace cílových stránek: V kooperaci s klientem se provedla optimalizace cílových stránek, aby byly dobře strukturované, snadno navigovatelné a nabízely jasný nákupní proces a zároveň splňovali pravidlá pro inzerování se zdravotním zameřením.
  • Sledování výkonu: Průběžně jsme sledovali výkonnost kampaně, analyzovali klíčové ukazatele výkonu (KPI) a na základě dat prováděli úpravy a optimalizace kampaní pro dosažení co nejlepších výsledků.

Výsledky:

V roce 2022 obrat překročen o 110,565 %. Díky úspěšným PPC kampaním jsme dosáhli úžasného nárůstu obratu z webu, který překonal stanovený cíl o více než 100 %.
Odstartování nového webu: Díky úspěšné kampani jsme pomohli klientovi Unilabs spustit nový projekt a získat nové návštěvníky. Naše spolupráce na projektu LabOnline pokračuje i v roce 2023.

Závěr:

Naše reklamní agentura úspěšně rozjela nový web pro Unilabs i díky otevřenosti našeho klienta, který byl naším aktivním partnerem během celého procesu. Společnými silami jsme dosáhli stanoveného cíle obratu.

Důkladná strategie a cílení na relevantní klíčová slova nám umožnily efektivně oslovit potenciální zákazníky a přilákat je na novou webovou stránku. Úspěch této kampaně je důkazem, že dobrá spolupráce a správná PPC strategie mohou vést k dosažení cílů a úspěšnému rozjezdu i ne úplně snadných projektů.

,,Spolupráce s agenturou Ydeal nám dělá radost. Od samého začátku jsou u projektu LabOnline naším strategickým partnerem a vzájemná spolupráce předčila naše očekávání. Ydeal se primárně zajímal o kontext a celkovou strategii, snažili se pochopit záměr nás, jako klienta. Pomáhají s tím, co je opravdu potřeba, nabízejí řešení a přicházejí s nápady a inovacemi. Jejich tým sestává z profesionálů, kteří mají dlouhodobé zkušenosti v oblasti e-commerce. Vzhledem k tomu, že Česká republika je s projektem LabOnline ze skupiny Unilabs nejdále, stali jsme se společně vzorem pro kolegy v zahraničí."
Olga Kunešová
Marketing Manager