Sebere nám umělá inteligence práci?

Pohled na budoucnost práce v éře umělé inteligence: z hrozby se stává příležitost?

napsal Zdeněk Valut

Umělá inteligence (AI) má potenciál radikálně změnit pracovní trh, jak ho známe dnes. Tento technologický pokrok přináší jak hrozby, tak příležitosti. Logicky se tak stává středobodem mnoha debat.

Jednou z hlavních obav je, že AI může nahradit řadu pracovních míst, zejména ty, které vyžadují manuální práci nebo opakované úkony. Automatizace podporovaná umělou inteligencí je již nyní schopna vykonávat úkoly, které dříve vykonávali lidé. Od montážních linek až po zákaznický servis. Tato hrozba není pouze na úrovni „modrých límečků“; i některé vysoce kvalifikované profese, jako jsou právníci nebo lékaři, mohou čelit výzvám AI v podobě automatizovaného zpracování dat a pokročilé diagnostiky.

Nicméně, stejně jako každá hrozba, přináší AI také příležitosti. Nové technologie vytvářejí nové profese a odvětví. Práce spojené s AI, jako je vývoj a údržba AI systémů, datová analýza nebo etické konzultace v oblasti AI, jsou na vzestupu. Tyto nové role vyžadují značně odborné znalosti a dovednosti, což vytváří prostor pro vzdělávání a odborný rozvoj.

Navíc je třeba si uvědomit, že AI má potenciál odstranit z práce monotónní a opakované úkony, což nám umožní soustředit se na složitější a tvořivější úkoly. Tato perspektiva nám umožňuje představit si budoucnost, kde lidé mohou dosáhnout většího uspokojení z práce, protože se mohou více soustředit na činnosti, které vyžadují lidskou kreativitu, empatii a strategické myšlení – oblasti, které AI zatím není schopna plně replikovat. Rozhodující je, jak se jako společnost vypořádáme s těmito výzvami a příležitostmi. Je třeba zvážit politiky a strategie, které podporují přizpůsobení se těmto změnám– vzdělávací programy zaměřené na dovednosti budoucnosti, přeškolovací programy pro ty, kteří jsou nejvíce ohroženi ztrátou práce, a sociální zabezpečení pro ty, kteří se ocitnou mezi pracovními místy.

Umělá inteligence je tedy nástroj s velkým potenciálem, který může měnit pracovní trh. Jak se budeme s těmito změnami vyrovnávat, závisí na naší schopnosti adaptovat se a učit se.

Pokud bych měl do této úvahy vložit svůj osobní pohled, tak jsem techno-optimista. Ano, umělá inteligence nám jistě sebere část práce, ale místo reakce „Co teď budu dělat?“ je můj postoj spíše „Konečně!“. Část práce, která je do značné míry rutinní nyní odpadne. Nepůjde však z mého pohledu pouze o rutinu, ale nahradí se i samotné profese. V momentě, kdy si můžeme vytrénovat modely umělé inteligence na konkrétní asistenty, např. datového analytika a následně ho zasadit do prostředí s větší či menší mírou automatizace, čelíme nahrazování i komplexnějších neopakujících se úkolů.

Mohl bych se rozepisovat dále a jít po konkrétních profesích, jako jsou překladatelé nebo právní koncipienti, ale v zásadě vše směřuje z mého pohledu k jedné hlavní obavě. Ano, lidé přijdou ve velké míře o svá dosavadní zaměstnání. Máme ale dostatek času na to, abychom na takovou radikální změnu reagovali jako společnost? To se obávám, že při současném překotném vývoji na poli AI, spíše ne. A právě tento socio-ekonomický problém, je za mě zásadnější než diskuse nad jednotlivými pozicemi, které dříve či později pravděpodobně zaniknou. Jak si tedy „koupit“ více času a připravit se na výzvy, které před nás AI klade? Upřímně, nevím. Doufám ale, že na tom pracují mnohem chytřejší lidé, než jsem já.